Galéria

výmena stúpačiek

« 3 z 3 »

Výmena stúpačiek ležatý rozvod

« 1 z 3 »

voda - plyn - kúrenie

« 1 z 6 »

odstraňovanie azbestu