Solárne systémy

Slnečná energia je prakticky dostupná neobmedzene a zadarmo. Využitie slnečného žiarenia ako tepelnej energie je známe ako solárny tepelný ohrev. Medzi hlavné výhody slnečného vykurovania zaraďujeme hlavne nižšiu spotrebu fosílnych palív, rovnako šetrenie nákladov – pri správne navrhnutom systéme je to až o 60% menej energie potrebnej na ohrev vody, tieto systémy počas svojej prevádzky neprodukujú žiadne emisie a nepochybne veľkou výhodou je aj to, že solárne systémy môžeme nainštalovať už do existujúcich systémov.

Ako to vlastne funguje?

Fungovanie solárne ohrevu spočíva v absorbcii slnečného žiarenia kolektormi pomocou absorbéra (pohlcovača). Toto žiarenie sa následne premieňa na teplo, ktoré sa akumuluje a odovzdá do cirkulujúcej solárnej kvapaliny. Čerpadlo prenáša kvapalinu do tepelného výmenníka solárneho zásobníka, kde prebieha prenos tepelnej energie do akumulačného solárneho zásobníka teplej vody. V prípade zamračených dní, ak slnečné žiarenie nepostačuje na ohrev vody, dohrievanie vody na požadovanú teplotu zabezpečuje konvenčný vykurovací systém (napr. kotol).

Existujú dva základné typy solárnych tepelných kolektorov, a to ploché a vákuové trubicové kolektory. Naša spoločnosť Vám ponúka dodávku, montáž a poradenskú činnosť v oblasti vákuových trubicových kolektorov pre prípravu teplej úžitkovej vody, podporu vykurovania a ohrev vody v bazénoch.

Vákuové trubicové kolektory

Pri vákuových trubicových kolektoroch je princíp funkcie rovnaký ako u plochých typov kolektorov, to znamená, že absorbujú slnečné žiarenie pomocou absorbéra a odovzdávajú ho vo forme tepelnej energie do cirkulujúcej solárnej kvapaliny. Z technického hľadiska sa od plochých kolektorov odlišujú najmä z hľadiska absorpčnej izolácie a ako už z ich pomenovania vyplýva, vákuové trubicové kolektory využívajú vynikajúce izolačné vlastnosti vákua. V celku povedané sú vákuové trubicové kolektory účinnejšie ako ploché kolektory.

Základné výhody trubicových kolektorov

  • pri rovnakom výkone vyžadujú menšiu strešnú plochu (oproti plochým kolektorom),
  • vákuový trubicový kolektor pracuje aj počas období bez priameho slnečného svitu, vrátane zimného obdobia,
  • vákuový trubicový kolektor je možné montovať aj na strechu, ktorá nie je orientovaná na juh,
  • vďaka svojmu valcovitému tvaru a odsadenia jednotlivých trubíc, sú vákuové trubicové kolektory odolnejšie voči vonkajšiemu znečisteniu (lístie, sneh a pod. prepadne medzi trubice pod kolektor),
  • oproti plochým kolektorom majú vyššiu odolnosť voči poveternostným podmienkam, vďaka svojmu odsadeniu jednotlivých trubíc (umožňujú prienik vetra cez kolektor).