Voda – Plyn – Kúrenie

Ponúkame Vám partnerstvo pri vodoinštalatérskych, plynoinštalatérskych a kúrenárskych prácach. Pod pojmom partnerstvo máme na mysli kompletný balík služieb, počnúc od zaobstarania projektovej dokumentácie, cez dodávku prvotriednych materiálov a kvalifikovanú montáž, až po záručný a pozáručný servis, údržbu a opravy v oblastiach zdravotechniky, plynoinštalácie a ústredného vykurovania. Na prvé miesto kladieme spokojnosť našich zákazníkov, ktorým sa snažíme predložiť cenovú ponuku v čo najkratšom možnom termíne po vykonaní obhliadky, resp. predložení potrebných informácii.

Preto nás neváhajte kontaktovať a nechať si poradiť. Sme odborníkmi na riešenie problémov v týchto oblastiach:

 

Zdravotechnika

 • Vonkajšie a vnútorne rozvody vody,
 • Vonkajšie a vnútorné rozvody kanalizácie,
 • Dodávka a montáž sanity,
 • Úpravne vody a filtrácie,
 • Ponorné čerpadlá,
 • Domáce vodárničky,
 • Hydranty,
 • Výmena vodomerov,
 • Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody.

Plynoinštalácia

 • Vonkajšie (STL a NTL) plynovody,
 • Vnútorné rozvody plynu,
 • Prípojky k plynovým spotrebičom,
 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových zariadení.

Ústredné vykurovanie

 • Výstavba kotolní,
 • Montáž kotlov,
 • Montáž solárnych systémov,
 • Montáž tepelných čerpadiel,
 • Ohrievače vody,
 • Radiátorové kúrenie,
 • Podlahové kúrenie,
 • Stenové kúrenie,
 • Izolovanie rozvodov ústredného vykurovania,
 • Hydraulické vyregulovanie rozvodov ústredného vykurovania.